Angajam personal!

PROGRAM: 09:00 - 17:30 ☎ +40371444494​

 

Verificare sisteme de masurare a cantitatilor de gaz combustibil

   – Verificarea componentelor:

       – Traductor de presiune;

       – Traductor de temperatura (termorezistenta);

       – Calculatoe de debit;

       – Etalonare diafragme;

Prin intermediul verificărilor metrologice se constată și se confirmă că mijlocul de măsurare îndeplinește cerințele din reglementările în vigoare, prevăzute în normele de metrologie legală.

O verificare metrologică poate fi inițială, periodică, după reparare sau modificare.

Periodicitatea verificărilor este dată de intervalul maxim admis între verificările metrologice succesive (prevăzut în Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, Biroul Român de Metrologie Legală – BRML).

“Se supun controlului metrologic legal prin verificare metrologică mijloacele de măsurare de lucru care sunt utilizate în măsurătorile din domeniile de interes public prevăzute la art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1992, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, cu modificările şi completările ulterioare şi sunt cuprinse în Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal în vigoare, numită în continuare Lista oficială.

Cu excepţia situaţiilor prevăzute explicit în Lista oficială, sunt acceptate la verificarea metrologică numai mijloacele de măsurare care deţin aprobare de model/aprobare de model CEE.” 

(din Instrucţiunea de metrologie legală I.M.L. 3-05 – Trasabilitatea rezultatelor măsurărilor efectuate cu mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal, 14.12.2005)

 

Asigurăm servicii specializate de verificări metrologice,  pentru echipamente de măsură și control. Activitatea companiei se desfășoară în baza autorizației nr.022-21, emisă de BRML.