Angajam personal!

PROGRAM: 09:00 - 17:30 ☎ +40371444494​

RETECAL SERVICE trece prin procesul de acreditare conform SR EN ISO/CEI 17020: 2012,  urmând să obțină licența din partea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN).

 

Conform legislației, sunt supuse în mod obligatoriu controlului tehnic toate mijloacele de joc utilizate la organizarea jocurilor de noroc tradiţionale şi se utilizează atât la jocurile de noroc organizate pe bază de licenţă acordată de ONJN, cât şi la cele organizate de Compania Naţională „Loteria Română” – S.A.

 

Biroul Român de Metrologie Legală sau Organismul de Evaluare a Conformităţii licenţiat de ONJN întocmeşte un raport de evaluare care evidenţiază activităţile întreprinse, precum şi rezultatele acestora.

Organismul de evaluare a conformității respectă cerințele Regulamentului (CE) nr. 765/2008, și a standardelor ISO 17020 și/sau ISO 17025 pentru activitățile de evaluare a conformității mijloacelor de joc pe care le efectuează.


“Organismul de evaluare a conformității este capabil să îndeplinească toate sarcinile de evaluare a conformității pe care le solicită sau pentru care este acreditat în vederea licențierii de către ONJN, indiferent dacă acele sarcini sunt îndeplinite chiar de către organismul de evaluare a conformității sau în numele și sub responsabilitatea acestuia.”

(din ORDIN nr. 86 din 17 iunie 2021 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc nr. 404/2020 privind aprobarea Condițiilor minime tehnice de verificare a mijloacelor de joc).